ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΜΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2014

No comments yet.

Σχολιάστε