ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο για αν δείτε την αναλυτική περιγραφή του φιλανθρωπικού έργου της κάθε Μητροπόλεως.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2015

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο για να δείτε το σύνολο των εξόδων των Ιερών Μητροπόλεων για τα έτη 2014,2014 και 2015
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 2013-4-5

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο για να δείτε τις δομές που λειτουργούν από τις Ιερές Μητροπόλεις, τον αριθμό των επωφελουμένων των δομών αυτών καθώς και τα έξοδα ανά δομή.
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

No comments yet.

Σχολιάστε