Η ΕΥΔΑΠ στηρίζει το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας

Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, κ. Ιωάννη Μπενίση και το Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Βαφειάδη είχε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΥΝΥΜΟΣ Β’ για την ένταξη φιλανθρωπικών δομών της εκκλησίας της Ελλάδος στο κοινωνινικό τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ.

Με την παροχή φιλανθρωπικών δομές η ΕΥΔΑΠ στέκεται αρωγός και συνεχίζει τη συστηματική στήριξη κοινωφελών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων αναγνωρίζοντας τις αυξημένες δυσκολίες που υπάρχουν ειδικά σε μία περίοδο δύσκολης οικονομικής κρίσης.

Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÕÍÁÍÔÇÈÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÌÅ ÔÏÍ ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏ ÔÇÓ ÅÕÄÁÐ ÃÉÁÍÍÇ ÌÐÅÍÉÔÓÇ ÏÐÏÕ ÓÕÌÖÙÍÇÓÁÍ ÍÁ ÅÍÔÁ×ÈÏÕÍ ÓÔÏ ÊÏÉÙÍÉÊÏ ÔÉÌÏËÏÃÉÏ ÔÇÓ ÅÕÄÁÐ 124 ÖÉËÁÍÈÑÙÐÉÊÅÓ ÄÏÌÅÓ ÖÙÔÏ (×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε την ΕΥΔΑΠ για την μεγάλη συμβολή της στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας.

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ ÌÅ ÔÏÍ ÄÉÅÕÈ.ÓÕÌÂÏÕËÏ ÔÇÓ ÅÕÄÁÐ ÃÉÁÍÍÇ  ÌÐÅÍÉÔÓÇ (×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Ιωάννης Μπενίσης δήλωσε: «Το νερό είναι σπουδαίο κοινωνικό αγαθό και πρόθεση της ΕΥΔΑΠ είναι να μην το στερείται κανείς. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει θεσπίσει το φιλανθρωπικό τιμολόγιο και θέλοντας να διευκολύνει το σημαντικό κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, αποφάσισε να εντάξει σε αυτό, το σύνολο των κοινωνικών δομών της Εκκλησίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία θα έχει στη διάθεσή της περισσότερους πόρους για υποστηρίξει το έργο της. Η ΕΥΔΑΠ θα είναι πάντα αρωγός ανάλογων προσπαθειών».

4097300-1024x615

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΔΑΠ

 

No comments yet.

Αφήστε μια απάντηση