ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΜΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2014