ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί τον εγκύκλιο σημείωμα για την επικαιροποίηση των στοιχείων των φιλανθρωπικών δομών προκειμένου να τύχουν εκπτώσεως του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης. ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Υ.Α.