ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 2020

325 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)-converted

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΦΙΛΑΝΡΩΠΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ-2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΗΦΗ

ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Περί της υποβολής απάντων των στοιχείων των αφορώντων εις τας συμβάσεις Κοινωνικού μερίσματος υπο των Ιερών Μητροπόλεων

Περί υποβολής στοιχείων αφορώντων εις την ένταξιν εις το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Περί τῆς προβολῆς τοῦ ἐπιτελεσθέντος κατά τό 2016 φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῶν Ἱεῶν Μητροπόλεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.

EΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ Ε.Κ.Κ.Α

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Υ.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ Σ.Υ.Δ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Περί εγγραφής στην ιστοσελίδα www.socialattica.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

ΠΕΡΙ ENHMEΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΕΒΑ ΣΤΟ SITE

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΣΕΣ 2014-2020

ΠΕΡΙ ΕΠΙΣIΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΒΑ- FEAD

ΕΓΚΥΚΛΙΟN ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Η΄ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΜΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙ΄ΑΣΤΕΓΟΥΣ

Περί χρηματοδοτήσεως προγραμμάτων του Ν. 4254/2014