Περί τῆς προβολῆς τοῦ ἐπιτελεσθέντος κατά τό 2018 φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων

Πατήστε εδώ για την αναλυτική κατάσταση εξόδων κάθε μητρόπολης. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2018 Πατήστε εδώ για την συνολική κατάσταση δομών. ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ Πατήστε εδώ για την συνολική κατάσταση ατόμων. ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ Πατήστε εδώ  για να δείτε το σύνολο των εξόδων των Ιερών Μητροπόλεων για τα έτη 2016,2017 και 2018 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 2018-2017-2016.  

«Περί τῆς ἐπιτυχοῦς ἐκβάσεως καί ὁλοκληρώσεως τῆς διαδικασίας παροχῆς φιλανθρωπικοῦ τιμολογίου (Φ2) εἴς τινας κοινωνικάς δομάς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς»

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «Περί τῆς ἐπιτυχοῦς ἐκβάσεως καί ὁλοκληρώσεως τῆς διαδικασίας παροχῆς φιλανθρωπικοῦ τιμολογίου

Περί τῆς προβολῆς τοῦ ἐπιτελεσθέντος κατά τό 2018 φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα ως την 8η Μαρτίου 2019. Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα που πρέπει να συμπληρωθεί σε μορφή word εδώ.   ἙΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΎ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018