ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για το εγκύκλιο σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΗΦΗ

Περί τῆς προβολῆς τοῦ ἐπιτελεσθέντος κατά τό 2017 φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων

2447 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα ως την 9η Μαρτίου 2018. Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα που πρέπει να συμπληρωθεί σε μορφή word εδώ.

filantropia-slide-3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2016

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο για αν δείτε την αναλυτική περιγραφή του φιλανθρωπικού έργου της κάθε Μητροπόλεως. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2016  Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο για να δείτε το σύνολο των εξόδων των Ιερών Μητροπόλεων για τα έτη 2014,2014 και 2015. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ-2013-4-5 (4) Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο για να δείτε τις δομές που λειτουργούν από τις […]