«Περί τῆς ἐπιτυχοῦς ἐκβάσεως καί ὁλοκληρώσεως τῆς διαδικασίας παροχῆς φιλανθρωπικοῦ τιμολογίου (Φ2) εἴς τινας κοινωνικάς δομάς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς»

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «Περί τῆς ἐπιτυχοῦς ἐκβάσεως καί ὁλοκληρώσεως τῆς διαδικασίας παροχῆς φιλανθρωπικοῦ τιμολογίου

No comments yet.

Αφήστε μια απάντηση