Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΕ 350 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
21-12-2020

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀφουγκραζομένη τήν ἀγωνία καί τήν δυσκολία πολλῶν συνανθρώπων μας, προσπαθεῖ, ὅπως πάντοτε πράττει, νά στηρίξει πνευματικῶς καί ὑλικῶς, ἐμπρά­κτως τούς ἀδελφούς μας στά ποικίλα προβλήματά τους, βασιζόμενη πά­ντα στήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί στήν ἐμπιστοσύνη καί τήν στήριξη τοῦ φιλοχρίστου καί εὐσεβοῦς λα­οῦ.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, φροντίζει καθημερινῶς, μέσα ἀπό τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο «Κιβωτός Ἀγάπης», στίς Σέρρες καί τή Νιγρίτα, ἀλλά καί τίς ὑπόλοιπες φιλανθρωπικές της δομές, κάθε ἀνθρωπο πού βρίσκε­ται σέ δεινή οἰκονομική κατάσταση καί ἀντιμετωπίζει τήν φτώχεια, τήν ἀνεργία, τήν ἀνέχεια. Πρός ἀντιμετώπιση τῶν δυσμενῶν συνθηκῶν πού βιώνουν πολλοί συνάνθρωποί μας σήμερα, ἡ Ἱερά Μητρό­πολή μας, ὀργανωμένα καί συ­ντεταγμένα προχώρησε στήν ὑλο­ποίηση μιᾶς ἀκό­μη προσφορᾶς, ἤτοι τῆς πα­ροχῆς ἱκανῆς ποσότητος κρέατος σέ ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας, γιά τό ἑόρτιο τραπέζι τους. Γιά τόν σκοπό αὐτό καί γιά τίς ἅγιες αὐτές ἡμέρες χορηγήθηκαν, σέ 350 ἐμπερίστα­τες οἰκογένειες τῆς Μή­τροπολιτικῆς μας περιφερείας, ποσότητες κρέατος, ἔτσι ὥστε νά ἐορτάσουν ὅλοι μέ θαλπωρή τά Χριστού­γεν­να.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

No comments yet.

Αφήστε μια απάντηση